Zwierzeta

Żółw jaszczurkowaty

Gady te kojarzą się najczęściej z bezproblemowymi, acz lekko powolnymi pupilami, których byt ogranicza się do obojętnego memłania sałaty lub gapienia się w dal. Mówimy tutaj rzecz jasna o stworzeniach hodowanych w warunkach mieszkaniowych. Prawda bowiem jest taka, że żółwie żyjące na wolności to zwierzęta, które zachwycają bilogów oraz często wykorzystywane są przez ludzi do nad wyraz nietypowych celów. A przy okazji – bywają szczególnie humorzaste. Żółw jaszczurkowaty między innymi – występujący od Kanady, również po północne teremy Ameryki Południowej – uważany był danego czasu za wyjątkowego poszukiwacza ciał utopionych ludzi (gada wpuszczano do jeziora, a w miejscu w jakim się czymś zainteresował – rozpoczynano szukanie zwłok topielca). To specyficzne zatrudnienie żółwia w charakterze „zwierza tropiciela” uzależnione było oczywiście od jego właściwej specyfiki. Okazuje się mianowicie, że żółw jaszczurkowaty uzależnia własną aktywność od stopnia nasycenia. Między innymi, odmiana ta nie nie może być już wykorzystany do wyszukiwania topielców, bowiem jego średnio przyjemna przeszłość „zawodowa” nie odstrasza wielbicieli tego typu specyficznych, szczególnie charakterystycznych zwierząt. Hodowców nie zniechęca również to, że żółw jaszczurkowaty jest stworzeniem bardzo groźnym i całkowicie nieprzyjaznym – miały miejsce nawet przypadki, iż żółwie te (przeczuwając zagrożenie) wygryzały swoim karmicielom części ręki. Wychodzi więc na to, iż pasjonatów gatunku pociąga w żółwiach jaszczurkowatych nieznośny sposób bycia a także groteskowy, nietypowy, przywodzący skojarzenia z dziwnym Bądź to, że są tak odmienne od leniwego, beznamiętni memłającego sałatę, „standardowego” żółwia stepowego.